NẾM BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI QUA CHÚA JESUS

CCRA Nem Biet Duc Chua Troi qua Chua Jesus (Go to PDF)

CCRA Savoring God Through Jesus (Go to PDF)

NẾM BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI QUA CHÚA JESUS

 1. BIẾT RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ TRUNG TÂM VÀ TỐI CAO
 2. NHẬN BIẾT THẨM QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST
 3. TIN RẰNG PHÚC ÂM (TIN LÀNH) THỰC SỰ LÀ TIN TỨC TỐT LÀNH
 4. VUI THÍCH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG BAN CHO CHÚNG TA SỰ TÁI SINH
 5. NẾN BIẾT LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (KINH THÁNH)
 6. TRUYỀN THÔNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (CẦU NGUYỆN)
 7. ĐI THEO GIA ĐÌNH MỚI CỦA BẠN (HỘI THÁNH)
 8. ĐỨNG VỮNG CHỐNG LẠI KẺ THÙ QUẤY RỐI
 9. CHẤP NHẬN MẶC CHIẾC ÁO CỦA MÔN ĐỒ CHÚA JESUS
 10. SỐNG NHƯ LÀ MỘT MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESUS
 11. PHÁT TRIỂN NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA MỘT MÔN ĐỒ CHÚA JESUS
 12. TĂNG TRƯỞNG THÀNH NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
 13. TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN GIỮ LỜI HỨA CỦA NGÀI

 

SAVORING GOD THROUGH JESUS

 1. KNOW THAT GOD IS CENTRAL AND SUPREME
 2. IDENTIFY WITH THE SUPREMACY OF JESUS CHRIST
 3. BELIEVE THAT THE GOSPEL REALLY IS GOOD NEWS
 4. DELIGHT IN THE GOD WHO GIVES NEW BIRTH
 5. SAVOR THE WORD OF GOD (THE BIBLE)
 6. COMMUNICATE WITH GOD (PRAYER)
 7. EMBRACE YOUR NEW FAMILY (THE CHURCH)
 8. STAND FIRM AGAINST YOUR TROUBLESOME ENEMY
 9. ACCEPT THE CLOTHING OF JESUS’ FOLLOWERS
 10. LIVE AS A FOLLOWER OF JESUS CHRIST
 11. DEVELOP THE PERSONAL CHARACTERISTICS OF A FOLLOWER OF JESUS
 12. GROW INTO A MATURE ADULT
 13. TRUST THE GOD WHO FAITHFULLY KEEPS HIS PROMISES